ล้างแอร์ติดผนัง
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

จังหวัด  BTU ล้างธรรมดา

กรุงเทพฯ  เชียงใหม่
สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรสาคร
ลำพูน 
เพชรบุรี ชลบุรี
ขอนแก่น นครราชสีมา

9000-18000 650 บาท
 18001-23000 750 บาท
23001-36000 850 บาท

 

การล้างใหญ่
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

คอยล์เย็น
ถอดกรอบหุ้มแอร์ รวมถึงอุปกรณ์ภายในออกมาล้าง เช่น ถาดน้ำทิ้งหน้า-หลัง กรงกระรอก
BTUราคาล้างใหญ่
9000-180001,000 บาท
18001-23000 1,200 บาท
23001-36000 1,500 บาท

การตัดล้าง
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

คอยล์เย็น
บล็อกน้ำยาแอร์เก็บเข้าเเครื่อง, ถอดท่อส่งน้ำยาแอร์, ยกทั้งคอยล์เย็นออกมาล้าง
 
BTU ราคาตัดล้าง
9000-18000 1,500 บาท
18001-23000  1,700 บาท
23001-36000  1,900 บาท

หมายเหตุ
– ล้างด่วนหลัง 18.00 น. เพิ่ม 300 บาท

(ให้บริการถึง 23.00 น.)
– กรณีที่จอดรถอยู่ห่างจากที่ให้บริการเกิน 100 เมตร เพิ่ม 100 บาท
– ไม่รวมการล้างคอยล์ร้อน แต่ถ้าคอยล์ร้อนอยู่ในระดับที่ฉีดน้ำถึง ช่างจะฉีดน้ำล้างให้
– วันที่ 13-17 เมษายน 2565 เพิ่มโอทีช่าง 500 ต่อเครื่อง