ล้างแอร์ติดผนัง
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

จังหวัด  BTU ล้างธรรมดา

กรุงเทพฯ  เชียงใหม่
สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรสาคร
ลำพูน 
เพชรบุรี ชลบุรี
ขอนแก่น นครราชสีมา

9000-18000 650 บาท
 18001-23000 750 บาท
23001-36000 850 บาท

การล้างใหญ่
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

คอยล์เย็น
ถอดกรอบหุ้มแอร์ รวมถึงอุปกรณ์ภายในออกมาล้าง เช่น ถาดน้ำทิ้งหน้า-หลัง กรงกระรอก
BTU ราคาล้างใหญ่
9000-18000 1,000 บาท
18001-23000  1,500 บาท
23001-36000  1,800 บาท

การตัดล้าง
ฟรี! ตรวจเช็คน้ำยาแอร์
ฟรี! ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ

คอยล์เย็น
บล็อกน้ำยาแอร์เก็บเข้าเเครื่อง, ถอดท่อส่งน้ำยาแอร์, ยกทั้งคอยล์เย็นออกมาล้าง
 
BTU ราคาตัดล้าง
9000-18000 1,800 บาท
18001-23000  2,000 บาท
23001-36000  2,300 บาท

หมายเหตุ
– ล้างด่วนหลัง 18.00 น. เพิ่ม 200 บาท

– กรณีมีค่าจอดรถ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

– ไม่มีที่จอดหน้าบ้าน เพิ่มค่าขนของ 100 บาท
– วันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี เพิ่มโอทีช่าง 800 บาทต่อเครื่อง
– ชั้น 3 ขึ้นไป ไม่มีลิฟต์ หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ เพิ่มค่าขนของ 100 บาท
– ไม่รวมการล้างคอยล์ร้อน แต่ถ้าคอยล์ร้อนอยู่ในระดับที่ฉีดน้ำถึง ช่างจะฉีดน้ำล้างให้
– กรณีช่างไปถึงหน้างานแต่เข้าไม่ได้ หรือ ไม่สามารถให้บริการได้ ทางเราขอเก็บค่าเดินทาง, ค่าแรงช่าง, ค่าเเสียคิวงาน 650 บาท