Mitsubishi
รุ่น Heavy Duty

Model BTU ราคา
SRK10CXV-W1 9459 25,900
SRK13CXV-W1 12275 27,900
SRK15CXV-W1 14457 34,900
SRK18CXV-W1 18447 39,900
SRK24CXV-W1 25249 49,900

Mitsubishi
รุ่น MR.Slim Inverter

Model BTU ราคา
MSY-JS09VF 8871 22,900
MSY-JS13VF 12283 26,900
MSY-JS15VF 14330 32,900
MSY-JS18VF 17742 36,900
MSY-JS24VF 22519 46,900
 MSY-JS34VF 33096  59,500