Mitsubishi
รุ่น Heavy Duty

Model BTU ราคา
SRK10CXV-W1 9459 18,900
SRK13CXV-W1 12275 20,900
SRK15CXV-W1 14457 22,900
SRK18CXV-W1 18447 29,900
SRK24CXV-W1 25249 38,900

Mitsubishi
รุ่น MR.Slim Inverter

Model BTU ราคา
MSY-JS09VF 8871 19,900
MSY-JS13VF 12283 22,900
MSY-JS15VF 14330 28,900
MSY-JS18VF 17742 33,900
MSY-JS24VF 22519 46,900
 MSY-JS34VF 33096  59,500