Mitsubishi
รุ่น Heavy Duty

ModelBTUราคา
SRK10CVV-W923916,900
SRK13CVV-W1163418,900
SRK15CVV-W1445722,900
SRK18CVV-W1730526,900
SRK24CVV-W2255934,900

Mitsubishi
รุ่น Standard Inverter

ModelBTUราคา
SRK10YW-W1868317,500
SRK13YW-W11109820,500
SRK15YW-W11548025,900
SRK18YW-W11727629,900
SRK24YW-W12302138,900

Mitsubishi
รุ่น MR.Slim Inverter

Model BTU ราคา
MSY-JS09VF 8871 19,900
MSY-JS13VF 12283 22,900
MSY-JS15VF 14330 27,900
MSY-JS18VF 17742 31,900
MSY-JS24VF 22519 46,900
 MSY-JS34VF 33096  59,500