บริการซ่อมแอร์

น้ำแอร์หยด

เปิดแอร์ไม่ติด

ท่อน้ำยาแอร์รั่ว

แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม

คอยล์เย็นมีเสียงดัง

คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน

พัดลมที่คอยล์ร้อนไม่หมุน

หมายเหตุ
ราคาขึ้นอยู่กับอาการและอุปกรณ์ที่เปลี่ยน