ด้วยความเป็นมืออาชีพ
เรารับประกันงานติดตั้ง 90 วัน

ของแถมที่ให้ ฟรี!


√  ฟรี บริการติดตั้ง
√  ฟรี เช็คระบบ-แวคคั่ม


√  ฟรี รับประกันติดตั้ง 90 วัน

√  ฟรี เบรกเกอร์ 20A 1 ตัว


√  ฟรี สายไฟ 8 เมตร

ส่วนเกิน 9000btu-18000btu
50 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 18001btu-23000btu
60 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 23001btu-32000btu
70 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 32001btu-45000btu
80 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 45001btu ขึ้นไป
100 บาท ต่อ 1 เมตร

√  ฟรี ฉนวนหุ้มท่อภายในอาคาร

√  ฟรี ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร
ส่วนเกิน 50 บาท ต่อ 1 เมตร


√  ฟรี ท่อน้ำยาแอร์ 2 เมตร

ส่วนเกิน 9000btu-18000btu
650 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 18001btu-23000btu
800 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 23001btu-32000btu
950 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 32001btu-45000btu
1,000 บาท ต่อ 1 เมตร

ส่วนเกิน 45001btu ขึ้นไป
1,200 บาท ต่อ 1 เมตร

กรณีติดตั้งเพิ่ม
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ครอบท่อแอร์

รางครอบท่อ
500 บาท ต่อ 1 เมตร

 

ข้อต่อข้ามคาน
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น

 

ข้องอเข้ามุม
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น

 

ข้อต่อตรง
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น

 


ขากระเช้า
1,000 บาท ต่อ 1 ชุด
(แถมยางรอง 4 ชิ้น)

ท่อยืด
200 บาท ต่อ 1 ชิ้น

ฝาครอบผนัง
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น

 

ข้องอโค้งแบน
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น


ข้อต่อปิดปลาย
150 บาท ต่อ 1 ชิ้น

 ขาตั้งแอร์รุ่นหนา
ขนาด 45 เซนติเมตร

ใช้กับ 9000btu-12000btu
500 บาท ต่อ 1 ชุด
(แถมยางรอง 4 ชิ้น)

ขนาด 50 เซนติเมตร
ใช้กับ 12000btu-18000btu
600 บาท ต่อ 1 ชุด
(แถมยางรอง 4 ชิ้น)

ขนาด 60 เซนติเมตร
ใช้กับ 20000btu-35000btu
800 บาท ต่อ 1 ชุด
(แถมยางรอง 4 ชิ้น)